Kıyamete Kadar Çan Sesi

Kıyamete Kadar Çan Sesi Hikayesi

Ahmet Vefik Paşa’nın, Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan “Robert Kolej” isimli misyoner yuvasının arsasını Amerikali protestan misyonerlere satar.

kıyamete kadar çan sesi

Ahmet Vefik Paşa, öldüğünde vasiyet ettiği gibi Eyyüb Sultan’a gömülmek ister, lakin zamanın padişahı Abdülhamid Han buna kesinlikle izin vermez. “Protestanlara arsa satan adam, kıyamete kadar onların çan sesini dinlesin” diyerek Eyyüb Sultan’a değil, sattığı arsanın hemen önündeki Rumeli mezarlığına gömülmesini emreder.

Yorum yapın